Ricopar

Enjeksiyonluk Çözelti / Antihelmintik

BİLEŞİMİ
Sarı - açık amber renkli, steril bir çözelti olan Ricopar Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 100 mg rikobendazol içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır ve koyunlarda etki spekturumuna giren mide-bağırsak kıl kurtlarının neden olduğu klinik ve subklinik gastroenteritis, akciğer nematodlarının neden olduğu parazitik bronşitis, şerit enfestasyonları (Anaplocephaliasis) ve kronik kelebek enfestasyonunun (Fascioliasis) tedavi ve kontrolünde endikedir. Ricopar Enjeksiyonluk Çözelti, aşağıda isimleri belirtilen parazitlere etkilidir.
Mide-bağırsak kıl kurtları (genç ve ergin gastrointestinal nematodlar); Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp., Haemonchus sp., Cooperia sp., Ostertagia sp. (benzimidazole dirençli inhibe larvalar L4 dahil), Bunostomum sp., Capillaria sp., Chabertia sp., Nematodirus sp., Strongyloides sp.
Akciğer kıl kurtları (genç, L4 ve ergin akciğer nematodları); Dictyocaulus viviparus, D. filaria,
Karaciğer kelebekleri; Fasciola hepatica ve F. gigantica (ergin evreler)
Şeritler; Moniezia sp.,
Cysticercus bovis (son konağı insan olan T. saginata’nın sığırlardaki ara formu): Sığırlara, kesimden 30 ve 60 gün önce uygulandığında Cysticercus bovis’i öldürür ve enfestasyonları önler.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde sığır ve koyunlara deri altı (SC) yol ile uygulanır. Rikobendazolün sığır ve koyunlardaki farmakolojik dozu mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları için 3.75 mg/kg canlı ağırlık (1.5 ml / 40 kg c.a.), şeritler için 5 mg/kg canlı ağırlık (2 ml / 40 kg c.a.), karaciğer kelebekleri ve Ostertagia ostertagi’nin inhibe larvaları için 7.5 mg/kg canlı ağırlıktır (3 ml / 40 kg c.a.).
 

Koyun

Canlı Ağırlık

Mide-Bağırsak Kıl Kurtları (3.75 mg/kg c.a.)

Şeritler (5 mg/kg c.a.)

Karaciğer kelebekleri - O. ostertagi inhibe larvaları (7.5 mg/kg c.a.)

20 kg

0.75 ml

1 ml

1.5 ml

40 kg

1.5 ml

2 ml

3 ml

60 kg

2.25 ml

3 ml

4.5 ml

Sığır

80 kg

3 ml

4 ml

6 ml

160 kg

6 ml

8 ml

12 ml

240 kg

9 ml

12 ml

18 ml

320 kg

12 ml

16 ml

24 ml

480 kg

18 ml

24 ml

36 ml

 
10 ml’yi aşan yüksek hacimli uygulamalarda, toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 3 gün (6 sağım) süreyle elde edilen inek ve koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda ve 500 ml’lik amber renkli pet flakonlarda satışa sunulmuştur.