Oxazac

Oral Tablet / Antihelmintik

BİLEŞİMİ
Açık krem renkli, ortası çentikli bir tablettir. Her tablet 375 mg oksfendazol ve 750 mg oksiklozanid içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır ve koyunlarda mide-barsak ve akciğer kıl kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarına, karaciğer kelebekleri erginleri ve Moniezia sp. erginlerine karşı hayvanların tedavi ve korunmasında antihelmintik olarak kullanılır.
Mide-barsak kıl kurtları;
Mide: Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus axei,
İnce barsak: T. colubriformis, Trichostrongylus sp., Strongyloides sp., Nematodirus sp., Cooperia sp., Bunostomum sp., Gaigeria pachyscelis,
Kalın barsak: Chabertia ovina, Oesophagostomum sp., Trichuris sp.,
Akciğer kıl kurtları; Dictyocaulus sp. ergin ve larva formlarına etkilidir.
Barsak şeritleri; Moniezia sp.,
Karaciğer kelebekleri; Fasciola hepatica, Fasciola gigantica (ergin).
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oxazac Oral Tablet’in etkin maddelerinden olan oksiklozanid; sığırlara 10 - 15 mg/kg canlı ağırlık, koyunlara 10 - 20 mg/kg canlı ağırlık ve oksfendazol; sığırlara 4.5 - 5 mg/kg canlı ağırlık, koyunlara 5 - 7.5 mg/kg canlı ağırlık doz hesabıyla; pratik olarak 50 kg canlı ağırlığa 1 tablet olacak şekilde verilir.
 
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 

Hayvan Türü (canlı ağırlık)

Verilecek Tablet Sayısı

Kuzu (25 kg c.a.)

1/2 tablet

Koyun (50 kg c.a.)

1 tablet

Dana - Düve (100 kg c.a. - 200 kg c.a.)

2 - 3 tablet

Sığır (250 kg c.a. - 400 kg c.a.)

4 - 6 tablet

 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal koyunlarda kullanılamaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 10, 50 ve 100 tabletlik beşli alüminyum folyo kaplı pvc blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.