Mintiverm

Oral Çözelti Tozu / Antihelmintik

BİLEŞİMİ
Beyaz renkli, kokusuz, akıcı bir tozdur. 1 g toz 150 mg levamizol HCl içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır ve koyunların abomasumunda bulunan Ostertagia spp. ve Haemonchus spp., ince barsaklarda yaşayan Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Bunostomum türleri ile kalın barsaklarda yaşayan Oesophagostomum spp., Chabertia ovina türlerine ve akciğer kıl kurtlarından Dictyocaulus spp.’ye karşı etkilidir. Kanatlılarda da Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria obsignata’nın ergin ve larva şekillerine karşı etkilidir.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Levamizol HCl’nin ağız (oral) yoluyla bir defada verilen farmakolojik tedavi dozu;
Sığır ve koyunlarda  : 7.5 mg/kg c.a.,
Kanatlılarda            : 18 - 36 mg/kg c.a.’dır.
 
Sığır ve koyunlarda uygulama:
15 g Mintiverm Oral Çözelti Tozu yaklaşık 150 ml kadar içme suyunda çözündürülerek hazırlanır. Bulanık beyaz renkli ve her 1 ml’sinde 15 mg levamizol içeren ilaçlı çözelti elde edilir. Hazırlanmış ilaçlı çözelti için pratik doz aşağıdaki şekildedir:
 

KOYUN

2 kg c.a. için 1 ml

Verilecek İlaçlı Çözelti Miktarı

 

SIĞIR

10 kg c.a. için 5 ml

Verilecek İlaçlı Çözelti Miktarı

10 kg

5 ml

50 kg

25 ml

20 kg

10 ml

100 kg

50 ml

40 kg

20 ml

200 kg

100 ml

60 kg

30 ml

300 kg

150 ml

 
Kanatlılarda uygulama:
Toplam ağırlığı 75 kg olan kanatlılar için 15 g Mintiverm Oral Çözelti Tozu içme suyuna katılır. İlaçlı suyun 2 - 3 saat içinde tamamen tüketilmesinin sağlanması amacıyla kanatlılar 1 gece önceden susuz bırakılır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben sığırlar 14 gün, koyunlar 21 gün ve kanatlılar 7 gün süreyle kesime sevk edilemez.
İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal inek ve koyunlara uygulanamaz.
İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılara uygulanamaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 1 adet 15 g’lık toz içeren alüminyum folyo ambalajlarda, 100 g ve 150 g’lık beyaz renkli polietilen kaplarda ve kutusuz olarak 500 g’lık beyaz renkli polietilen kaplarda sunulmuştur.