Maximec

Enjeksiyonluk Çözelti / Endektosit

BİLEŞİMİ
Renksiz veya açık sarı renkli, berrak görünümlü bir çözelti olan Maximec Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 20 mg ivermektin (%80 22,23-dihydro-avermectin B1a ve %20 22,23-dihydro-avermectin B1b) içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır ve koyunlarda, aşağıda isimleri yazılı iç ve dış parazitlerin tedavi ve kontrolünde kullanılır.
Sığırlarda
Gastrointestinal nematodlar: Heamonchus placei, Ostertagia spp., O. ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiotik larvalar), O. Iyrate (erginler, L4 larvalar), Mecistocirrus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Cooperia spp., Nematodirus helvetianus (erginler), N. spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotumum, Toxacara vitulorum
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus
Deride filariosis etkenleri: Parafilaria bovicola
Göz nematodları: Thelazia sp. (ergin)
Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva)
Myasis etkeni: Dermatobia hominis (larva)
Yara kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomya hominivorax
Uyuz etkenleri: Psoroptes communis bovis, Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabei var. bovis, Chorioptes bovis
Bitler: Linognatus vituli, Haematophinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis
Keneler (bazı tek konaklı keneler, yumuşak keneler): Boophylus spp., Ornithodurus savignyi
Boynuz sineği: Haemotobia irritans
Koyunlarda
Gastrointestinal nematodlar: Heamonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Nematodirus sp., Oesophagostomum sp., Strongyloides papillosus, Chaberthia ovina, Trichuris ovis
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus filaria
Uyuz etkenleri: Sarcoptes scabei var. ovis, Psoroptes ovis, Chorioptes bovis var. ovis
Bitler: Bovicola ovis, Linognatus pedalis, L. ovillus, L. stenopsis
Koyun yapağı sineği: Melophaga ovinus
Burun kurtları: Oestrus ovis
Yara kurtları: Chrysomia bezziani
Keneler (tek konaklı): Boophylus spp., Ornithodurus lahorensis
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığır ve koyunlarda kas içi (İM) ve deri altı (SC) yolla kullanılır. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjeksiyon iğnesi ve enjektör kullanılmalıdır.
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 0.2 mg ivermektin/kg c.a. doz hesabıyla, 1 ml Maximec Enjeksiyonluk Çözelti / 100 kg c.a. olacak şekilde uygulanır.
 
Pratik doz tablosu şöyledir:
 

KOYUN

SIĞIR

Canlı Ağırlık (kg)

Doz (ml)

Canlı Ağırlık (kg)

Doz (ml)

20 - 25

0.25

50 - 100

0.5 - 1

25 - 50

0.5

100 - 200

1 - 2

50 - 75

0.5 - 0.75

200 - 400

2 - 4

 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal inek ve koyunlarda kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik beyaz renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.