İmicarp

Enjeksiyonluk Çözelti / Antiprotozooner

BİLEŞİMİ
Renksiz veya açık sarı renkli, berrak, steril bir çözelti olan İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 85 mg imidokarba eşdeğer 120 mg imidokarb dipropiyonat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığırlarda Babesiosis ve Anaplasmosis’in tedavi ve korunmasında; koyunlarda Babesiosis tedavisinde; at, eşek, katır ve köpeklerde Babesiosis enfeksiyonlarının tedavi ve korunmasında antiprotozooner amaçla kullanılır.
Hayvan türlerine göre aşağıdaki protozoonlara etkilidir:
Sığırlarda; Babesia bovis, B. bigemina, Anaplasma marginale,
Koyunlarda; B. ovis,
Atlarda; B. caballi ve B. equi,
Eşek ve katırlarda; B. caballi,
Köpeklerde; B. canis.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kas içi (İM) ve deri altı (SC) olarak uygulanır. Koyun ve köpek gibi küçük hayvanlar için doz hacmi küçük olduğundan, 0.1 ml’lik bölümlerle kalibre edilmiş bir şırınga kullanılmalıdır. İmidokarb dipropiyonatın farmakolojik dozu, hayvan türüne ve uygulama amacına göre 1.2 - 6 mg/kg c.a. arasında değişir. Sığır ve koyunlarda Babesiosis tedavisi için farmakolojik doz 1.2 mg/kg c.a., sığırlarda Anaplasmosis tedavisi için farmakolojik doz 3 mg/kg c.a.’dır. Sığırlarda, koruma dozu 3 mg/kg c.a.’dır. Tek tırnaklılarda tedavi ve koruma dozu 2.4 mg/kg c.a., köpeklerde tedavi ve koruma dozu 6 mg/kg c.a.’dır.
 
Pratik Doz Tablosu:
 

Hayvan Türü

Protozoa Türü

İmicarp Enj. Çöz. Tedavi Dozu ve Uygulama Şekli

İmicarp Enj. Çöz. Sterilizasyon Dozu ve Uygulama Şekli

İmicarp Enj. Çöz. Koruma Dozu ve Uygulama Şekli

Sığır

B. bovis

B. bigemina

1 ml / 100 kg c.a.

(1.2 mg/kg c.a.)

-

2.5 ml / 100 kg c.a.

(3 mg/kg c.a.)

A. marginale

2.5 ml / 100 kg c.a.

(3 mg/kg c.a.)

-

2.5 ml / 100 kg c.a.

(3 mg/kg c.a.)

Koyun

B. ovis

0.5 ml / 50 kg c.a.

(1.2 mg/kg c.a.)

-

-

At

B. equi

2 ml / 100 kg c.a.

48 saat ara ile 2 doz

4 ml / 100 kg

72 saat ara ile 4 doz

2 ml / 100 kg c.a.

B. caballi

2 ml / 100 kg c.a.

2 ml / 100 kg

24 saat ara ile 2 doz

2 ml / 100 kg c.a.

Eşek- Katır

B. caballi

2 ml / 100 kg c.a.

2 ml / 100 kg

24 saat ara ile 2 doz

2 ml / 100 kg c.a.

Köpek

B. canis

0.25 - 0.5 ml / 10 kg c.a.

-

0.5 ml / 10 kg c.a.

 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlara uygulanmaz.
Sığırlarda 4 - 6 hafta süreyle Babesiosis’den koruma amaçlı ve Anaplasmosis tedavisi için (3 mg/kg c.a.) uygulandığında tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 213 gün süreyle kesime sevk edilmemeli ve 7 gün (14 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.