Flutron

Dökme Çözelti / Ektoparaziter (İnsektisit - Akarisit)

ZEHİRLİ
 
BİLEŞİMİ
Her ml’de 10 mg flumetrin içeren sarımsı - koyu kahve, kızıl renkli bir çözeltidir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır ve koyunlarda, olgun ve gelişme dönemindeki tek ve çok konakçılı keneler (Boophilus spp., Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Ixodes ricinus, Amblyomma spp., Dermacentor spp.) ile emici ve sokucu bitler (Haematopinus sternus, Linognathus vituli, Bovicola bovis, B. ovis, Melophagus ovinus), ısırıcı sinekler ve psoroptes uyuzu (Psoroptes ovis) etkenlerine bağlı enfestasyonların ve köpeklerde demodex uyuzu etkenine bağlı enfestasyonların tedavi ve kontrolünde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; polietilen şişenin kapağı açılır, şişe hafifçe sıkılarak üstteki bölmeye gerekli miktardaki çözeltinin dolması sağlanır. Daha sonra şişe serbest bırakılarak bölmedeki çözelti, sığırlarda, hayvanın cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar (sırt çizgisi boyunca) dökerek uygulanır. Flumetrinin dökme çözelti halinde uygulama dozu, parazit türüne göre değişmektedir. Flumetrinin farmakolojik dozu kenelere ve sokucu bitlere karşı 1 mg/kg c.a., emici bitlere ve psoroptes uyuzuna karşı 2 mg/kg canlı ağırlıktır. Buna göre Flutron Dökme Çözelti, aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır:
 

Sığırlarda

Doz

Koyunlarda

Doz

100 kg canlı ağırlığa kadar

10 ml

10 kg c.a.

1 ml

100 - 200 kg c.a.

20 ml

15 kg c.a.

1.5 ml

200 - 300 kg c.a.

30 ml

20 kg c.a.

2 ml

300 - 400 kg c.a.

40 ml

30 kg c.a.

3 ml

400 kg’nin üzeri

50 ml

40 kg c.a.

4 ml

 

50 kg c.a.

5 ml

 
Koyunlarda:
Uygulama iki şekilde yapılabilir:
a) Yeni kırkılmış koyunlarda, uygulanacak doz, hayvanın cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar (sırt çizgisi boyunca) dökerek uygulanır. Eğer koyunların yapağı veya kılları uzunsa, bu takdirde sırt üzerindeki yapağı veya kıl, elle iki yana açılır ve uygulanacak doz çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine dökerek uygulanır.
b) Koyunlarda bir başka uygulama şekli de şöyledir: Hayvan, kalçası üzerine oturtularak karnın yanlarındaki ve ön, arka bacaklar arasındaki yapağısız veya kılsız çıplak kısımlara uygulanacak doz, ucuna iğne takılmamış enjektöre çekilip mümkün olduğu kadar çok noktaya uygulanacak şekilde akıtılarak kullanılır.
Psoroptik uyuz ve bit vakalarında uygulama:
Gerek sığırlarda ve gerekse koyunlarda psoroptik uyuz ve bit enfestasyonlarında yukarıda belirtilen dozların iki katı uygulanır.
Köpeklerde:
Demodex uyuzu mücadelesinde, 1 ml / 10 kg c.a. dozda uygulanır. Uyuzlu bölgeler üzerine direkt uygulanabileceği gibi, omurga üzerine burun üstünden kuyruk sokumuna kadar uygulanabilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben sığırlarda et ve süt, koyunlarda et için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlara uygulanmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 100 ml ve 500 ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.