Flutron-FC

Dökme Çözelti / Ektoparaziter (İnsektisit - Akarisit)

ZEHİRLİ
 
BİLEŞİMİ
Her ml’de 5 mg flumetrin ve 5 mg siflutrin içeren sarımsı - koyu kahve, kızıl renkli bir çözeltidir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığırlarda olgun ve gelişme dönemindeki tek ve çok konakçılı keneler (Boophilus spp., Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Ixodes ricinus, Amblyomma spp., Dermacentor spp.) ile emici ve sokucu bitler (Haematopinus sternus, Linognathus vituli, Bovicola bovis), vücut yüzeyine konan sabit veya fakültatif sinekler ile mücadelede kullanılır. Etkili olduğu başlıca sinek türleri;
Isırıcı sinekler: Haematobia irritans (boynuz sineği), Haematobia irritans exigua (bufalo sineği), Haematobia stimulans, Stomoxys calcitrans (ahır sineği),
At sinekleri: Tabanus, Pangonia, Haematopota (at sineği), Chrysops, Hybomitra cinsi sinekler,
Emici sinekler: Musca autumnalis (yüz sineği), Hydrotaea irritans (kafa sineği), Morrelia spp., Musca domestica ve Fannia canicularis’dir (ev sinekleri).
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, polietilen şişenin kapağı açılır, şişe hafifçe sıkılarak üstteki bölmeye gerekli miktardaki çözeltinin dolması sağlanır. Daha sonra şişe serbest bırakılarak bölmedeki çözelti, sığırların cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar (sırt çizgisi boyunca) dökerek uygulanır. Flutron-FC Dökme Çözelti’nin farmakolojik dozu siflutrin baz alınarak 0.5 mg/kg canlı ağırlıktır. Buna göre Flutron-FC Dökme Çözelti, aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır:
 

Sığırlarda

Doz

100 kg canlı ağırlığa kadar

10 ml

200 kg c.a.

20 ml

300 kg c.a.

30 ml

400 kg c.a.

40 ml

500 kg c.a. ve üzeri için

50 ml

 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben sığırlarda et ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 100 ml ve 500 ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde satışa sunulmaktadır.