Bupartek

Enjeksiyonluk Çözelti / Antiprotozooner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Kırmızı renkli, berrak, steril bir çözelti olan Bupartek Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 50 mg buparvakuon içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Bupartek Enjeksiyonluk Çözelti; sığırlarda Theileria annulata, T. parva, T. mutans ve T. sergenti’den ileri gelen Theileriosis’in tüm formlarının tedavisinde kullanılır. Bupartek Enjeksiyonluk Çözelti, hastalığın kuluçka döneminde ve klinik belirtiler görüldükten sonra uygulanabilir.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Bupartek Enjeksiyonluk Çözelti, sığırlara 2.5 mg/kg c.a. dozda boyundan derin kas içi (İM) olarak uygulanır.
 
Pratik olarak; 1 ml / 20 kg canlı ağırlığa uygulanır.
Genellikle tek uygulama yeterlidir, ancak ağır vakalarda aynı doz 48 veya 72 saat sonra tekrar edilebilir. Aynı bölgeye 10 ml’den fazla enjekte edilmesi tavsiye edilmez. Bu gibi durumlarda doz bölünerek ayrı ayrı bölgelere uygulanmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 42 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal sığırlarda kullanılmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.