Benzoral

Oral Tablet / Antihelmintik

BİLEŞİMİ
Benzoral Oral Tablet açık krem renkli, ortası çentikli bir tablettir. Her tablet 300 mg oksfendazol ve 600 mg oksiklozanid içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Benzoral Oral Tablet; sığırların ve koyunların mide-barsak ve akciğer kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarına, karaciğer kelebeklerinin erginlerine ve Moniezia sp. erginlerine karşı hayvanların tedavi ve korunmasında antihelmintik olarak kullanılır.
 
Mide-barsak kıl kurtları:
Mide: Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus axei
İnce barsak: T. colubriformis, Trichostrongylus sp., Nematodirus sp., Cooperia sp., Bunostomum spp., Gaigeria pachyscelis
Kalın barsak: Chabertia ovina, Oesophagostomum sp., Trichuris sp.
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus spp.’nin ergin ve larva formlarına etkilidir.
Barsak şeritleri: Moniezia sp.
Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica (ergin)
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Benzoral Oral Tablet’in etkin maddelerinden olan oksiklozanid, sığırlara 10 - 15 mg/kg canlı ağırlık, koyunlara 10 - 20 mg/kg canlı ağırlık ve oksfendazol, sığırlara 4.5 - 5 mg/kg canlı ağırlık, koyunlara 5 - 7.5 mg/kg canlı ağırlık doz hesabıyla olacak şekilde; 40 kg canlı ağırlığa 1 tablet olacak şekilde verilir.
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Kuzu
(20 kg c.a.)
½ tablet
Koyun
(40 kg c.a.)
1 tablet
Buzağı
(80 kg c.a. - 120 kg c.a.)
2 - 3 tablet
Dana - Düve
(120 kg c.a. - 160 kg c.a.)
3 - 4 tablet
Sığır
(200 kg c.a. - 320 kg c.a.)
5 - 8 tablet
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal koyunlarda kullanılmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 10, 50 ve 100 tabletlik beşli alüminyum folyo kaplı PVC blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.