Amitrax %12.5

Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat / Ektoparaziter (İnsektisit - Akarisit)

ZEHİRLİ
 
BİLEŞİMİ
Amitrax %12.5 Dökme ve Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat açık sarı - sarımsı renkli, berrak ve emülsifiye edilebilen bir konsantrat olup, her ml’de 125 mg amitraz içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Amitrax %12.5 Dökme ve Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat sığır ve koyunlarda yaygın olarak görülen aşağıdaki ektoparazitlerin kontrol ve tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Amitrax %12.5 Dökme ve Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat; banyo (daldırma), yıkama ve püskürtme şeklinde haricen uygulanır. Uygulanacak doz bir miktar su ile karıştırıldıktan sonra, önceden hazırlanmış suya ilave edilerek iyice karıştırılır. Ürün kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
 
Ektoparazit türü
(bit, kene, uyuz etkeni)
Su miktarı
Amitrax %12.5 miktarı
Bütün türler
15 litre (1 kova)
30 ml
Bütün türler
17 litre (1 teneke)
35 ml
Bütün türler
50 litre
100 ml
Uyuz tedavisi
50 litre
200 ml
Bütün türler
500 litre
1000 ml
 
Püskürtme şeklinde uygulama: İlaç yukarıda önerildiği şekilde sulandırılır ve sulandırılan emülsiyon bir sırt pompası yardımı ile ilgili bölgelere püskürtülerek uygulanır. Uygulama hayvanın her tarafını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. Amitrax %12.5 dağılma ve yayılma özelliğine sahip olduğundan, kulak içi, kuyruk altı gibi ulaşılması zor olan kısımlara da kolayca nüfuz eder.
 
Banyo (daldırma) şeklinde uygulama: Çok sayıda hayvanın ilaçlanması gereken yerlerde banyolama tanklarında uygulanır. Banyo için hazırlanan numune uzun süre duracaksa, koruyucu olarak 1 litre suya 5 g oranında kalsiyum hidroksit ilave edilmelidir. Hayvanlar banyoya sokulmadan önce dinlenmiş, sulanmış ve biraz da yemlenmiş olmalıdır. Hayvanlar banyoda ortalama 30 saniye kadar tutulmalı ve başları banyo suyuna bir - iki defa daldırılmalıdır. Banyo suyunun eksilmesi halinde tamamlama suyuna 15 litre su / 20 ml Amitrax %12.5 katılmalıdır. Banyodan sonra hayvanların rüzgarsız ve gölge bir yerde kurumaları sağlanmalıdır. Kesin sonuç alınabilmesi için bütün sürünün ilaçlanması faydalıdır. Eğer bit ve kene ile bulaşma çok şiddetli ise ilaçlama işleminin 7 - 10 gün sonra tekrarlanması gereklidir. İlaçlamadan sonra ilacın etkisi uzun süre kaldığından yeniden larva oluşumunu önler. Bu süre 20 - 26 gün kadardır. Böylece ilaçlamanın tekrarlanması daha geniş aralıklarla yapılır.
 
Yıkama şeklinde uygulama: Hazırlanan karışım bez veya fırça ile hayvanın vücuduna sürülür. Kesin netice almak için bütün sürünün birden ilaçlanması, şiddetli bit ve uyuz bulaşmalarında ise 7 - 10 gün sonra ikinci ilaçlama yapılması tavsiye edilir. Kenelerin aktif olduğu mevsimlerde koruyucu uygulama olarak 3 - 5 günde bir olmak üzere bacaklar ve karın altı gibi kenelerin tırmandığı vücut bölgelerine püskürtme tarzında ilaçlama yapılabilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 21 gün, koyunlar 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen inek sütleri ve 1 gün (2 sağım) süreyle elde edilen koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 100 ml’lik beyaz renkli coex şişelerde ve kutusuz olarak 500 ml, 1 litre, 5 litre ve 20 litrelik beyaz renkli coex şişelerde satışa sunulmuştur.