Albecure 1500

Oral Tablet / Antihelmintik

BİLEŞİMİ
Beyaz veya açık krem renkte, ortası çentikli bir tablettir. Her Albecure 1500 Oral Tablet 1500 mg albendazol içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Albecure 1500 Oral Tablet; sığır ve koyunlarda mide-barsak, akciğer kıl kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin ergin ve yumurtalarının, şeritlerin ergin ve genç şekillerinin tedavi ve korumasında kullanılır.
 
Sığır
Mide-barsak kıl kurtları: Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp., Haemonchus sp., Cooperia spp., Ostertagia sp., Bunostomum spp., Chabertia sp., Gaigeria pachyscelis, Nematodirus sp., Strongyloides sp.
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus
Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium dentriticum (kum kelebeği)
Şeritler: Moniezia sp., Thysanosoma actinoides
 
Koyun
Mide-barsak kıl kurtları: Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp., Haemonchus sp., Cooperia spp., Ostertagia sp., Bunostomum spp., Chabertia sp., Gaigeria pachyscelis, Nematodirus sp., Strongyloides sp.
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus filaria
Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium dentriticum (kum kelebeği)
Şeritler: Moniezia sp., Thysanosoma actinoides, Avitellina centripunctata
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, farmakolojik doz; sığır ve koyunlarda mide-barsak ve akciğer kıl kurtlarına karşı 7.5 mg/kg canlı ağırlık, şeritlere karşı 10 mg/kg canlı ağırlık, Fasciola hepatica ve F. gigantica’ya karşı 15 mg/kg canlı ağırlık, Dicrocoelium dentriticum’a (kum kelebeği) karşı 20 mg/kg canlı ağırlıktır.
 
Tabletler bir defada oral yolla yutturularak uygulanır. Tabletler, gerektiğinde ortasındaki çentikten kırılarak yarım tablet halinde de kullanılabilir. Eğer uygulama yarım tabletten daha düşük bir doz gerektiriyorsa tabletler suda eritilip birkaç tane hayvana verilebilir.
 
Pratik doz tablosu:
 
Canlı ağırlık
Mide-barsak ve akciğer kıl kurtları
Şeritler
Karaciğer kelebekleri
Kum kelebekleri
100 kg
½ tablet
1 tablet
1 tablet
1.5 tablet
200 kg
1 tablet
1.5 tablet
2 tablet
3 tablet
400 kg
2 tablet
3 tablet
4 tablet
5.5 tablet
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben elde edilen inek ve koyun sütleri 3 gün (6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 10, 50 ve 100 tabletlik beşli alüminyum folyo kaplı PVC blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.