Tilmicure

Enjeksiyonluk Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Berrak, açık sarı - sarı - amber renkli, steril bir çözelti olan Tilmicure Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 300 mg tilmikosin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Tilmicure Enjeksiyonluk Çözelti; sığır ve koyunlarda özellikle Pasteurella haemolytica, P. multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları (BRD, plöropnömoni, bronşitis, tonsillitis) ve koyunlarda duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu mastitler ve Chlamydia psittaci abortlarının sağaltımında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Bu ilaç yalnızca veteriner hekim tarafından uygulanmalıdır. Tilmicure Enjeksiyonluk Çözelti, sığır ve koyunlara 10 mg tilmikosin / kg c.a. dozda, tek doz olarak deri altı (SC) yolla uygulanır. Deri altı (SC) enjeksiyonlar ön ayakların arkasına ve kaburgaların üst kısmına yapılır.
 
Pratik olarak; 1 ml Tilmicure Enjeksiyonluk Çözelti 30 kg canlı ağırlığa uygulanır. Bir enjeksiyon noktasına 15 ml’den fazla enjeksiyon yapılmamalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 60 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen koyun sütleri tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklerde kullanılmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.