Teknotil

Oral Çözelti Tozu / Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Hemen hemen beyaz veya açık sarı renkli bir toz olan Teknotil Oral Çözelti Tozu 1 g’ında 840 mg tilozin baza eşdeğer tilozin tartarat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknotil Oral Çözelti Tozu; buzağılarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen gastrointestinal sistem ve solunum sistemi enfeksiyonlarında, tavuk ve hindilerde solunum sistemi hastalıkları (CRD), enfeksiyöz bronşitis, enfeksiyöz laringotrakeitis, enfeksiyöz sinüzitis ve diğer Mycoplasma enfeksiyonları ve tilozine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Buzağılara günde 50 kg canlı ağırlığa 2 g Teknotil Oral Çözelti Tozu bir miktar içme suyu ile karıştırılarak verilir.
Pratik olarak; tavuklara toplam her 100 kg canlı ağırlık için 5 g, hindilere toplam her 100 kg canlı ağırlık için 6 g Teknotil Oral Çözelti Tozu içme suyu ile karıştırılarak verilir.
İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. İlaçlı suyun verilmesinden 2 - 3 saat kadar önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir. Tüm türlerde hastalığın durumuna göre tedaviye 3 - 5 gün süreyle devam edilmelidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben buzağılar 14 gün, hindiler 5 gün, tavuklar 2 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 5 gün süreyle elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Kutusuz olarak 100 g, 250 g, 500 g ve 1000 g’lık beyaz renkli polietilen şişelerde ve 2.5 kg’lık beyaz renkli polietilen kaplarda satışa sunulmuştur.