Teknotil 200

Enjeksiyonluk Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Açık sarıdan ambere doğru olan renkte, berrak bir çözelti olan Teknotil 200 Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 200 mg tilozin baz içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde tilozine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu tüm enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- Solunum yolları enfeksiyonları, (plöropnömoni, trakeobronşitis, tonsillitis)
- Gastrointestinal sistem enfeksiyonları (difteri, diyare)
- Ürogenital sistem enfeksiyonları (metritis, endometritis, akut mastitis, leptospirozis)
- Yumuşak doku enfeksiyonlarında, (otitis eksterna, çatal çürüğü - nekrotik pododermatitis, piyojenik dermatitis)
- Ayrıca viral hastalıkların tilozine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; sığırlara 6 - 10 mg/kg canlı ağırlık / gün, koyun, keçi, kedi ve köpeklere 2.2 - 4.4 mg/kg canlı ağırlık / gün dozda derin kas içi (İM) olarak uygulanır. Tedavi 5 günü geçmemelidir. Ürün tüm hedef hayvanlara kas içi (İM) olarak uygulanır. Aynı enjeksiyon yerine sığırlarda 10 ml’den, koyun ve keçilerde ise 5 ml’den fazla uygulanmamalıdır.
 
Pratik doz tablosu şöyledir:
 
Hayvan türü
Teknotil 200 Enjeksiyonluk Çözelti
Sığır (400 kg c.a.)
12 - 20 ml
Dana - Düve (100 kg c.a.)
3 - 5 ml
Buzağı (50 kg c.a.)
1.5 - 2.5 ml
Koyun - Keçi (50 kg c.a.)
0.5 - 1 ml
Kedi - Köpek (10 kg c.a.)
0.1 - 0.2 ml
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 28 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve son ilaç kullanımını takiben 8 sağım (4 gün) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.