Teknosül

Oral - Uterus İçi Tablet / Sistemik - Uterus İçi Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Açık krem renkli, ortası çentikli olan her Teknosül Tablet 1000 mg sülfametoksazol ve 200 mg trimetoprim içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknosül Tablet; inek ve kısraklarda uterus içi olarak, duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen metritislerde, buzağı, kuzu ve oğlaklarda oral yolla kullanılarak duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen Colibacillosis, Salmonellosis, Colisepticemia gibi enfeksiyonlarda, pnömoni, göbek kordonu gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknosül Tablet uterus içi yolla kısrak ve ineklerde kullanılır. Oral yolla, rumeni gelişmemiş buzağı, kuzu ve oğlaklarda kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde şu şekilde kullanılır:
 
Uterus içi yolla: Tabletler yerleştirilirken hijyen kurallarına uyulmalıdır.
İnek - Kısrak: 2 - 4 tablet/gün.
 
Oral yolla: Tabletler direkt elle veya suda eritilerek verilir.
5 mg/kg trimetoprim + 25 mg/kg sülfametoksazol doz hesabıyla oral olarak her 40 kg canlı ağırlık için bir tablet şeklinde doz ayarlaması yapılır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Oral kullanımda buzağı, kuzu ve oğlaklar; uterus içi kullanımda inekler tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 14 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 10 gün süreyle elde edilen inek sütü insan gıdası olarak tüketime sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 10 ve 20 tabletlik alüminyum folyo kaplı PVC blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.