Teknosül

Enjeksiyonluk Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Berrak, açık sarı - sarı renkli bir çözelti olan Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 200 mg sülfametoksazol ve 40 mg trimetoprim içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti; at, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde kombinasyona duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti;
- Solunum sistemi enfeksiyonlarında (pasteurella pnömonileri, enzootik pnömoniler, farenjitis, tonsillitis, bronşitis, bronkopnömoni, pleuritis, vs.)
- Sindirim sistemi enfeksiyonlarında (E. coli ve Salmonella spp.’den ileri gelen enfeksiyonlar ile gastiritis, enteritis ve gastroenteritis gibi sindirim sistemi enfeksiyonları)
- Ürogenital sistem enfeksiyonlarında (nefritis, pyelonefritis, sistitis, vaginitis ve metritislerde parenteral destek olarak, vs.)
- Diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının ve viral enfeksiyonların sekunder bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti kas içi ve yavaş damar içi yol ile uygulanır. Sığır, koyun ve keçilerde kas içi (İM) ve damar içi (İV), atlarda tercihen yavaş ve vücut sıcaklığına yakın sıcaklıkta damar içi (İV), köpeklerde damar içi (İV) ve kas içi (İM) yolla, kedilerde kas içi (İM) yolla uygulanması tavsiye edilmektedir. Deri altı (SC) uygulamalardan, oluşan lokal reaksiyonlar nedeniyle kaçınılmalıdır.
 
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, pratik olarak, günde bir kez 1 ml Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti / 10 - 15 kg c.a. olacak şekilde, 3 - 5 gün süreyle uygulanır. Uygulamada asepsi şartlarına uyulmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.