Teknopen Strep

Enjeksiyonluk Süspansiyon / Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli, steril bir süspansiyon olan Teknopen Strep Enjeksiyonluk Süspansiyon her ml’sinde 200 mg prokain penisilin G ve 250 mg dihidrostreptomisin sülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknopen Strep Enjeksiyonluk Süspansiyon; sığır, at, koyun ve köpeklerde penisiline ve dihidrostreptomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu pnömoniler dahil solunum sistemi enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (göbek enfeksiyonları, yaralar, apseler, ayak enfeksiyonları, eklem yangıları), post-operatif enfeksiyonlar, listeriosis, leptospirosis, meningitis, septisemi, mastitislerde parenteral destek olarak, ürogenital sistem enfeksiyonları (sistit, metritis), salmonellaların da karıştığı enteritisler, Salmonellosis ve viral enfeksiyonlara bağlı olarak oluşan sekunder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknopen Strep Enjeksiyonluk Süspansiyon; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde (günde 8 mg prokain penisilin G / kg canlı ağırlık ve 10 mg dihidrostreptomisin/kg canlı ağırlık hesabıyla) sığır, at ve koyunlara 1 ml Teknopen Strep Enjeksiyonluk Süspansiyon / 25 kg canlı ağırlık / gün dozda kas içi (İM) yol ile uygulanır. Köpeklere 1 ml Teknopen Strep Enjeksiyonluk Süspansiyon / 10 kg canlı ağırlık / gün dozda kas içi (İM) yol ile uygulanır. Tedaviye 3 gün süreyle devam edilir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Özellikle atlarda olmak üzere tüm türlerde aynı bölgeye tekrarlanan enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır. Verilen miktar at ve sığırlarda 15 ml’yi, koyunlarda 5 ml’yi aştığında toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir. Enjeksiyon sonrası uygulama yerine masaj yapılmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 60 gün geçmeden sığır ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 8 gün (16 sağım) süreyle elde edilen inek ve koyun sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda ve 500 ml’lik renksiz pet flakonlarda satışa sunulmuştur.