Teknomezathine %16

Oral Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Berrak, kırmızı renkli bir çözelti olan Teknomezathine %16 Oral Çözelti her ml’sinde 160 mg sülfadimidin sodyum (sulfamezathine, 2-p aminobenzene-sulfanamido 4:6-dimethylpyrimidine sodium) içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknomezathine %16 Oral Çözelti; etçi tavuk ve hindilerde görülen koksidiyozisin (kanlı ishalin) sağaltımında, ayrıca tavukların koriza ve kolerası, pullorum, tavuk tifosu, pasteurellozis, hava kesesi enfeksiyonları, E. coli tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda kullanılır.
Sığır, koyun ve keçilerde ise duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen gastroenteritis, kolibasillozis ve koliseptisemi gibi enfeksiyonlar ve koksidiyozis tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknomezathine %16 Oral Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Sığır, koyun ve keçiler: 100 mg/kg canlı ağırlık doz hesabıyla, 10 kg canlı ağırlığa ilk gün 6 ml, sonraki günlerde 3 ml oral olarak verilir. Gerekirse bir miktar su ile karıştırılabilir. Tedaviye 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
Etçi tavuk ve hindiler: İlk gün 160 mg/kg canlı ağırlık, sonraki günlerde 80 mg/kg canlı ağırlık doz hesabıyla uygulama yapılır. Pratik olarak her kg canlı ağırlık için ilk gün 1 ml, sonraki günlerde 0.5 ml çözelti, hayvanların içebileceği kadar suya karıştırılarak verilir. Tedaviye 4 - 7 gün süre ile devam edilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün, tavuk ve hindiler 10 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 100 ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde ve kutusuz olarak 500 ml, 1 litre ve 5 litrelik beyaz renkli polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.