Spirotek

Enjeksiyonluk Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Berrak, açık sarı - sarı renkli, steril bir çözelti olan Spirotek Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 600,000 İÜ spiramisin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Spirotek Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve buzağılarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen;
- Staphylococ, Streptococ ve Mycoplasma’ların neden olduğu mastitislerin,
- Ayak çürüğünün,
- Solunum sistemi enfeksiyonları, özellikle Pasteurella ve Mycoplasma’ların neden olduğu enzootik pnömonilerin,
- Artritisin,
- Metritisin,
- Omfalitis ve omfaloflebitisin,
- Enteritislerin tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, sığırlara 30,000 İÜ spiramisin / kg c.a. dozda, buzağılara 75,000 İÜ spiramisin / kg c.a. dozda derin kas içi (İM) olarak uygulanır. Tek uygulama yeterlidir, ancak gerekli görüldüğü takdirde 24 saat sonra doz tekrarı yapılabilir.
 
Pratik olarak; sığırlarda 5 ml / 100 kg canlı ağırlığa, buzağılarda 5 ml / 40 kg canlı ağırlığa uygulanır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 7 gün (14 sağım) süreyle elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.