Neosülfaprim

Oral Çözelti Tozu / Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Neosülfaprim Oral Çözelti Tozu beyaz renkli akışkan bir tozdur. 1 gramında 125 mg neomisin baza eşdeğer neomisin sülfat, 50 mg trimetoprim, 250 mg sülfadiazin baza eşdeğer sülfadiazin sodyum içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Ruminasyonu başlamamış buzağı, kuzu ve oğlaklar: Duyarlı bakterilerin neden olduğu pnömoni, bronşitis, nefritis, göbek kordonu iltihabı, Salmonella ve Vibrio türlerinin neden olduğu bakteriyel enteritler, diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
 
Etçi tavuklar: E. coli, Salmonella ve Pasteurella türlerinin neden olduğu hastalıklar, Haemophilus ve Yersinia türlerinin neden olduğu koriza ve kolera hastalıkları, ayrıca, duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen rhinitis, konjonktivitis, sinüzitis ve bakteriyel enteritislerin tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Suda kolayca eriyebildiğinden içme suyuna katılarak kullanılır. Veteriner hekim başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, günlük doz aşağıdaki şekilde kullanılır.
 
Buzağı, kuzu ve oğlaklar: Her 12.5 kg canlı ağırlık için günde 1 g Neosülfaprim Oral Çözelti Tozu olacak şekilde yeterli miktarda su ile karıştırılarak içirilir.
 
Etçi tavuklar: Her 12.5 kg canlı ağırlık için günde 2 gram Neosülfaprim Oral Çözelti Tozu içme suyuna karıştırılarak verilir.
 
Uygulamadan 2 - 3 saat önce hayvanların susuz bırakılması önerilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tüm türlerde tedaviye 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben buzağı, kuzu ve oğlaklar 14 gün, tavuklar 10 gün süreyle kesime gönderilmemelidirler. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 g’lık amber renkli cam flakonlarda ve kutusuz olarak 1000 g’lık beyaz renkli plastik şişelerde satışa sunulmuştur.