Neocure

Oral Çözelti Tozu / Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Neocure Oral Çözelti Tozu sarı - açık sarı renkli bir tozdur. 1 gramında 231.6 mg oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin HCl ve 161.3 mg neomisin baza eşdeğer neomisin sülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Neocure Oral Çözelti Tozu, duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen;
 
Tavuk, hindi ve ördekler: Kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), mavi ibik, bulaşıcı koriza, enfeksiyöz sinüzitis, hava kesesi iltihabı, kanatlı kolerası gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
Buzağı, kuzu ve oğlaklar: Bakteriyel enteritis, septisemi, solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, farmakolojik dozu, neomisin baz alınarak 10 mg/kg canlı ağırlık / gündür.
 
Kuzu ve oğlaklar: 20 kg canlı ağırlığa 1.2 g Neocure Oral Çözelti Tozu verilir.
 
Buzağılar: 50 kg canlı ağırlığa 3 g Neocure Oral Çözelti Tozu bir miktar su ile karıştırılarak içirilir. Süt ile karıştırılmamalıdır.
 
Tavuk, hindi ve ördekler: 50 kg canlı ağırlığa 3 g Neocure Oral Çözelti Tozu içme suyuna karıştırılarak verilir.
 
Uygulamadan 2 - 3 saat önce hayvanların susuz bırakılması önerilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tüm türlerde tedaviye 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 10 gün geçmeden buzağı ve kuzular, 14 gün geçmeden tavuk, hindi ve ördekler kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 14 gün süreyle elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 g’lık amber renkli cam flakonlarda, 100 g’lık alüminyum folyo poşetlerde ve 1 kg’lık beyaz renkli polietilen kaplarda satışa sunulmuştur.