Mastitek

Meme İçi Süspansiyon / Laktasyon Dönemi Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Mastitek beyaz veya açık krem - sarımsı renkli bir süspansiyon olup, her 10 g’lık enjektör tüpte 200 mg sefaleksin monohidrat ve 100,000 İÜ kanamisin monosülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Laktasyondaki ineklerde en çok karşılaşılan mikroorganizmalar olan Staphylococcus, Streptococcus ve E. coli türlerinin neden olduğu mastitislerin tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce enfekte meme lobu sağılıp sütü boşaltılmalı ve ardından da meme başı uygun bir dezenfektan ile temizlenmelidir. Temizliği yapılan her bir enfekte meme lobuna 1 tüp uygulanır. İlaç uygulandıktan sonra meme başının tekrar dezenfekte edilmesi önerilir. Uygulama bir sonraki sağımda aynı şekilde tekrarlanır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen inekler 7 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 12 gün (24 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 adet tek kullanımlık beyaz renkli 10 g’lık polietilen enjektör ve 20 adet meme temizleme mendili ile satışa sunulmuştur.