Marboflex %10

Enjeksiyonluk Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Açık sarı - sarı renkli bir çözelti olan Marboflex %10 Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 100 mg marbofloksasin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Marboflex %10 Enjeksiyonluk Çözelti; sığırlarda P. multocida, P. haemolytica ve Mycoplasma bovis’in sebep olduğu solunum sistemi enfeksiyonları, akut mastitis ve metritis tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Marboflex %10 Enjeksiyonluk Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Solunum sistemi enfeksiyonları:
Sığırlara kas içi (İM) yolla tek bir doz halinde 8 mg/kg canlı ağırlık doz hesabı ile her 25 kg canlı ağırlığa 2 ml uygulanır.
Kas içi (İM), damar içi (İV) ve deri altı (SC) yolla, 2 mg/kg c.a. gün doz hesabı ile her 50 kg canlı ağırlığa 1 ml uygulanır. Tedaviye aralıksız olarak 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
Akut mastitis ve metritis tedavisi:
Kas içi (İM), damar içi (İV) ve deri altı (SC) yolla, 2 mg/kg c.a. gün doz hesabı ile her 50 kg canlı ağırlığa 1 ml uygulanır. Tedaviye aralıksız olarak 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
Enjekte edilecek miktar 20 ml’den fazla ise toplam miktarın bölünerek iki veya daha fazla ayrı yere enjekte edilmesi önerilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 6 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1.5 gün (3 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda ve 500 ml’lik amber renkli pet flakonlarda satışa sunulmuştur.