Klavicure

Enjeksiyonluk Süspansiyon / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Krem - kirli sarı renkli, steril bir süspansiyon olan Klavicure Enjeksiyonluk Süspansiyon her ml’sinde 140 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 35 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Klavicure Enjeksiyonluk Süspansiyon sığır, köpek ve kedilerde amoksisilin ve klavulanik aside duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
Sığırlar: Solunum sistemi enfeksiyonlarının (pnömoni, bronkopnömoni, plöropnömoni), sindirim sistemi enfeksiyonlarının, ürogenital sistem enfeksiyonlarının (nefritis, pyelonefritis, sistitis), deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (apseler, eklem ve göbek hastalıkları gibi), yara ve ayak enfeksiyonlarının ve cerrahi girişimler sonucu oluşan enfeksiyonların tedavisinde, ayrıca mastitis ve metritislerde lokal tedaviye parenteral destek amacıyla kullanılır.
 
Köpek ve kediler: Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının, apseler, gingivitis, anal sakkulit ve pyoderma gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının, nefritis, pyelonefritis, sistitis ve üretritis gibi ürogenital sistem enfeksiyonlarının ve cerrahi girişimler sonucu oluşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Klavicure Enjeksiyonluk Süspansiyon; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, sığır, köpek ve kedilere 8.75 mg/kg c.a./gün (7 mg amoksisilin ve 1.75 mg klavulanik asit) dozda kas içi (İM) ve deri altı (SC) yol ile uygulanır. Kullanmadan önce homojen bir karışım elde etmek amacı ile şişeyi iyice çalkalayınız. Deri altı ve kas içi uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesine masaj yapılmalıdır. Uygulama esnasında kuru ve steril iğne ve enjektör kullanılmalıdır.
 
Pratik olarak; 1 ml Klavicure Enjeksiyonluk Süspansiyon / 20 kg canlı ağırlığa uygulanır. Uygulamaya 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 20 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.