Gentacure %10

Enjeksiyonluk Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Gentacure %10 Enjeksiyonluk Çözelti renksiz veya krem renkli, berrak, partikülsüz bir çözelti olup, her ml’sinde 100 mg gentamisin baza eşdeğer gentamisin sülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Gentacure %10 Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, kedi ve köpekte gentamisine duyarlı organizmaların yapmış olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
- Solunum sistemi enfeksiyonları (tracheobronchitis, pnömoni, pleuritis)
- Gastrointestinal sistem enfeksiyonları (colibasillosis, dizanteri, septisemi)
- Ürogenital sistem enfeksiyonları (endometritis, metritis, sistitis, nefritis, mastitis)
- Yumuşak doku enfeksiyonları
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Gentacure %10 Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde, kas içi (İM ), damar içi (İV) veya deri altı (SC) yol ile sığır ve atlarda 4 mg/kg canlı ağırlık / gün doz hesabıyla, kedi ve köpeklerde 5 mg/kg canlı ağırlık / gün doz hesabıyla uygulanır.
 
Hayvan türü
Pratik doz
Tedavi şekli ve süresi
Sığır - At (200 - 250 kg)
8 - 10 ml
Günde 1 uygulama (3 - 5 gün süreyle)
Dana - Düve (75 - 100 kg)
3 - 4 ml
Günde 1 uygulama (3 - 5 gün süreyle)
Buzağı - Tay (50 - 75 kg)
2 - 3 ml
Günde 1 uygulama (3 - 5 gün süreyle)
Kedi - Köpek (5 kg)
0.1 ml
1. gün 12 saat ara ile günde 2 kez ve günlük doz ikiye bölünerek uygulanır ve sonraki günler 1 uygulama yapılır (3 - 5 gün süreyle)
 
Hayvanın bir bölgesine bir seferde büyük hayvanlarda 10 ml’den fazla aynı noktaya enjekte edilmemelidir.
Kesinlikle doz aşımı yapılmamalıdır. Özellikle, zayıf ve küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 80 gün süreyle eti için yetiştirilen sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulandıktan sonraki 2 gün (4 sağım) süresince elde edilen inek sütü insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.