Flortek

Enjeksiyonluk Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Renksiz veya soluk sarı renkli, berrak, hafif viskoz, steril bir çözelti olan Flortek Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 300 mg florfenikol içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Flortek Enjeksiyonluk Çözelti, sığırlarda florfenikole duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- Sığırlarda özellikle Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Corynebacterium pyogenes ve florfenikole duyarlı diğer mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının (BRD, pleuropneumoni, bronşitis, tonsillitis),
- Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicus’un neden olduğu ayak çürüğü, interdigital nekrobasillozis ve enfeksiyöz pododermatitis gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarının,
- Moraxella bovis’in neden olduğu enfeksiyöz keratokonjonktivitis’in (pink eye) tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Kas içi uygulama: Sığırlarda sadece boyun bölgesine kas içi yolla, 15 kg canlı ağırlık için 1 ml (20 mg florfenikol / kg canlı ağırlık) dozda uygulama yapılır. 48 saat süreyle kandaki etkili yoğunluklarını korur.
 
Deri altı uygulama: Sığırlarda deri altı yolla, 15 kg canlı ağırlık için 2 ml (40 mg florfenikol / kg canlı ağırlık) dozda uygulama yapılır. 84 - 156 saat (3.5 - 6.5 gün) süreyle kandaki etkili yoğunluklarını korur. Deri altı uyguma için tek doz yeterlidir.
 
Bir enjeksiyon bölgesine 10 ml’den fazla uygulama yapılmamalı, gerekirse doz bölünerek uygulanmalıdır. Enjeksiyonlar sadece boyun bölgesinden yapılmalıdır. Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar kas içi uygulamalarda 30 gün, deri altı uygulamalarda 44 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal ineklerde kullanılmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.