Eritrotek

Oral Çözelti Tozu / Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Eritrotek Oral Çözelti Tozu pembe - koyu pembe renkli, tarçın kokulu granüller halindedir. 4.5 g toz 210 mg eritromisin baza eşdeğer 226.8 mg eritromisin tiyosiyanat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Eritrotek Oral Çözelti Tozu, tavuklarda gram-pozitif bakteriler ve özellikle penisiline dirençli stafilokok ve streptokoklardan ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Solunum sistemi enfeksiyonları, kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı (air sacculitis), bulaşıcı nezle (enfeksiyöz koriza), enfeksiyöz bronşitis, enfeksiyöz sinüzitis ve Staphylococcus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Eritrotek Oral Çözelti Tozu 21 mg eritromisin / kg / canlı ağırlık / gün doz hesabıyla, her 10 kg c.a. için tavukların içme suyuna yaklaşık 4.5 gram toz katılır. Uygulamadan 2 - 3 saat önce tavukların susuz bırakılması önerilir. Tedaviye 5 - 7 gün süre ile devam edilmelidir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen tavuklar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 6 gün süreyle elde edilen tavuk yumurtası insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 10 adet 4.5 g’lık alüminyum folyo poşetlerde, 20 g’lık beyaz renkli polietilen şişelerde, 10 adet 100 g’lık alüminyum folyo poşetlerde, 20 adet 50 g’lık alüminyum folyo poşetlerde ve kutusuz olarak 500 g ve 1000 g’lık beyaz renkli polietilen kaplarda satışa sunulmuştur.