Enrocure %10

Oral Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Enrocure %10 Oral Çözelti açık sarı renkli, berrak bir çözelti olup, her ml’sinde 100 mg enrofloksasin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Etçi tavuk ve hindiler: Enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı, enfeksiyöz sinovitis, tavuk tifosu ve paratifosu, E. coli enfeksiyonları (colibacillosis, coli septicemia) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
 
Rumeni gelişmemiş buzağı ve kuzular: Enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram-pozitif aerobik bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen plöropnömoni, gastroenteritis gibi solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında, septisemi, kolibasillosisde ve diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, ayrıca viral hastalıkların enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Enrocure %10 Oral Çözelti, veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Etçi tavuk ve hindiler: Günlük 10 mg/kg canlı ağırlık dozunda içme suyuna karıştırılarak, enfeksiyonun şiddetine göre 3 - 7 gün süreyle verilir. İlaçlı suyun tüketilmesini sağlamak için hayvanlar ilaç uygulanmasından 1 - 2 saat kadar önce susuz bırakılır. İlaçlı suyun tüketilmesinin ardından hayvanlara temiz içme suyu verilir. İlaçlı su günlük olarak hazırlanır.
Pratik olarak 100 ml Enrocure %10 Oral Çözelti / 1000 kg canlı ağırlık / gün olacak şekildedir.
 
Rumeni gelişmemiş buzağı ve kuzular: Günlük 2.5 mg/kg canlı ağırlık dozunda, bir miktar içme suyu ile karıştırılarak, enfeksiyonun şiddetine göre 3 - 5 gün süreyle verilir.
Pratik olarak 2.5 ml Enrocure %10 Oral Çözelti / 100 kg canlı ağırlık / gün olacak şekildedir.
Şişeye monte edilen pompa ile her basıldığında 1 ml çözelti verilir. Uygulama sırasında pompanın ucu ağız boşluğuna ve boğaza doğru yerleştirilir ve istenilen doza göre ayarlama yapılır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 12 gün geçmeden tavuklar, 14 gün geçmeden hindiler, 8 gün geçmeden buzağılar, 10 gün geçmeden kuzular kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml’lik damlalıklı beyaz renkli plastik şişelerde ve 100 ml’lik beyaz renkli plastik şişelerde şişeye monte edilebilir pompalarla birlikte ve kutusuz olarak 1 litre, 2.5 litre ve 5 litrelik beyaz renkli plastik şişelerde satışa sunulmuştur.