Enrocure %10

Enjeksiyonluk Çözelti / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Enrocure %10 Enjeksiyonluk Çözelti açık sarı renkli, berrak, partikülsüz bir çözelti olup, her ml’sinde 100 mg enrofloksasin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Enrocure %10 Enjeksiyonluk Çözelti; etçi sığır ve koyunlarda enrofloksasine duyarlı gram-negatif, gram-pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen plöropnömoni, gastroenteritis gibi solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında, septisemi, Colibasillosis, Salmonellosis, Pasteurellosis enfeksiyonlarında ve diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, ayrıca viral hastalıkların enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Enrocure %10 Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, günlük 2.5 mg/kg / canlı ağırlık dozunda hedef tür hayvanlarda kas içi (İM), deri altı (SC) veya damar içi (İV) olarak 3 gün uygulanır. Sadece şiddetli ve kronik seyirli enfeksiyonlarda ve Salmonellosis’de 5 mg/kg / canlı ağırlık dozunda 5 gün süreyle kullanılması tavsiye edilir. Pratik doz 40 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir.
 
Pratik olarak uygulama dozları şöyledir:
 
Hayvan türü
Canlı ağırlık
2.5 mg/kg
5 mg/kg
Kuzu
20 kg
0.5 ml
1 ml
Koyun
40 kg
1 ml
2 ml
Buzağı
100 kg
2.5 ml
5 ml
Dana - Düve
200 kg
5 ml
10 ml
Sığır
400 kg
10 ml
20 ml
 
Aynı bölgeye 5 ml’den fazla enjekte edilmesi tavsiye edilmez. Bu gibi durumlarda doz bölünerek ayrı ayrı bölgelere uygulanmalıdır. Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün geçmeden, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlarda kullanılmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.