Doxycure %75

Oral Çözelti Tozu / Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Sarı - açık sarı renkli, ince bir toz olan Doxycure %75 Oral Çözelti Tozu 1 gramında 750 mg doksisikline eşdeğer 865.5 mg doksisiklin hiklat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Doxycure %75 Oral Çözelti Tozu buzağı, tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
Buzağılar: Bakteriyel diyare, koliseptisemi, kolibasillozis, Chlamydiasis, bronkopnömoni, poliartritis, buzağı difterisi, göbek kordonu iltihaplarında ve diğer solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
Tavuk ve hindiler: Diyare, koliseptisemi, kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), ornithosis (Chlamydia psittaci), hava kesesi enfeksiyonları, mavi ibik, salpingitis, kanatlı kolerası, bulaşıcı koriza ve stafilakok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doxycure %75 Oral Çözelti Tozu’nun etkin maddesi doksisiklinin farmakolojik dozu buzağılarda 10 mg/kg canlı ağırlık / gün, tavuk ve hindilerde 20 mg/kg canlı ağırlık / gündür. Suda kolayca eriyebildiğinden içme suyuna katılarak kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Buzağılar: 75 kg canlı ağırlığa 1 g Doxycure %75 Oral Çözelti Tozu bir miktar içme suyu ile karıştırılarak verilir. Buzağılarda günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile içirilmelidir. Tedaviye 3 - 5 gün süre ile devam edilmelidir.
 
Tavuk ve hindiler: 750 kg canlı ağırlığa 20 g Doxycure %75 Oral Çözelti Tozu içme suyuna karıştırılarak verilir. Uygulamadan 2 - 3 saat önce hayvanların susuz bırakılması önerilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tedaviye 5 gün süre ile devam edilmelidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 14 gün geçmeden buzağılar, 4 gün geçmeden tavuklar, 6 gün geçmeden hindiler kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 g’lık beyaz renkli polietilen şişelerde ve kutusuz olarak 500 g, 1 kg ve 2.5 kg’lık beyaz renkli polietilen kaplarda satışa sunulmuştur.