Dipenstrep LA

Enjeksiyonluk Süspansiyon / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli, steril bir süspansiyon olan Dipenstrep LA Enjeksiyonluk Süspansiyon her ml’sinde 100 mg prokain penisilin G, 100 mg benzatin penisilin G ve 200 mg dihidrostreptomisin sülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Dipenstrep LA Enjeksiyonluk Süspansiyon; sığır, at, koyun ve köpeklerde penisiline ve dihidrostreptomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu pnömoniler dahil solunum sistemi enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (göbek enfeksiyonları, yaralar, apseler, ayak enfeksiyonları, eklem yangıları), post-operatif enfeksiyonlar, listeriosis, leptospirosis, meningitis, septisemi, mastitislerde parenteral destek olarak, ürogenital sistem enfeksiyonları (sistit, metritis), salmonellaların da karıştığı enteritisler, Salmonellosis ve viral enfeksiyonlara bağlı olarak oluşan sekunder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Dipenstrep LA Enjeksiyonluk Süspansiyon; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, pratik olarak 1 ml / 20 kg canlı ağırlık dozda kas içi (İM) yol ile aşağıdaki dozlarda kullanılabilir:
 
Hayvan türü
Dipenstrep LA Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığır - At (400 kg c.a.)
20 ml
Dana - Düve (200 kg c.a.)
10 ml
Buzağı - Tay (100 kg c.a.)
5 ml
Koyun (40 kg c.a.)
2 ml
Köpek (10 kg c.a.)
0.5 ml
 
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Genellikle tedavide tek doz yeterli olup, şiddetli vakalarda gerektiğinde 3 gün sonra ikinci bir doz uygulanabilir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilir. Özellikle atlarda olmak üzere tüm türlerde aynı bölgeye tekrarlanan enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır. Verilen miktar at ve sığırlarda 15 ml’yi, koyunlarda 5 ml’yi aştığında, toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir. Enjeksiyon sonrası uygulama yerine masaj yapılmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 60 gün geçmeden sığır ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen inek ve koyun sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda ve 500 ml’lik amber renkli pet flakonlarda satışa sunulmuştur.