Ceftisin

Enjeksiyonluk Süspansiyon / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında beyaz - krem renkli, kullanıma hazır steril bir süspansiyon olup, her ml’sinde 50 mg seftiofura eşdeğer seftiofur HCI içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığırlarda seftiofura duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Özellikle sığırlarda karşılaşılan transit hastalığı ve benzeri nitelikli pnömonilerin sağaltımında kullanılır. Sığırlarda Mannheimia sp. (Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida, Haemophilus somnus’dan kaynaklanan solunum sistemi enfeksiyonları, Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicus’un neden olduğu akut interdigital nekrobasillosis (çatal çürüğü, pododermatitis), akut mastitis ile doğum sonrası E. coli, Arcanobacterium pyogenes ve Fusobacterium necrophorum’un neden olduğu akut puerperal metritislerin tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce şişe kuvvetlice çalkalanarak süspansiyon homojen hale getirilmelidir.
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığırlara 1 mg/kg c.a./gün dozda kas içi (İM) ve deri altı (SC) olarak uygulanır.
 
Pratik olarak; 1 ml / 50 kg canlı ağırlığa uygulanır. Günde bir uygulama yapılır ve uygulamaya 3 gün süreyle devam edilir.
Tedaviden sonuç alınamadığı takdirde uygulamaya 2 gün daha devam edilebilir.
Aynı bölgeye 10 ml’den fazla enjekte edilmesi tavsiye edilmez. Bu gibi durumlarda doz bölünerek ayrı ayrı bölgelere uygulanmalıdır. Damar içi uygulanması kontrendikedir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 7 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.