Cefatek %15

Enjeksiyonluk Süspansiyon / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli, steril, yağlı bir süspansiyon olan Cefatek %15 Enjeksiyonluk Süspansiyon her ml’sinde 150 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Cefatek %15 Enjeksiyonluk Süspansiyon sığır, kedi ve köpeklerde sefaleksine duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- Staph. aureus, E. coli, Proteus miribalis ve Klebsiella sp.’den kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde,
- Duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum sistemi ve üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde,
- Septisemi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, komplike ayak çürüğü gibi ayak, kemik ve eklem hastalıklarının tedavisinde,
- Akut mastitis tedavisinde lokal tedaviye destek amacıyla kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, sefaleksinin farmakolojik dozu sığırlarda 7.5 - 10 mg/kg canlı ağırlık, kedi ve köpeklerde 10 mg/kg canlı ağırlıktır.
 
Pratik olarak;
Buzağı, dana ve sığır: 15 - 20 kg canlı ağırlığa 1 ml olarak kas içi (İM) yol ile 5 gün süreyle uygulanır.
Köpek ve kedi: 15 kg canlı ağırlığa 1 ml olarak kas içi (İM) yol ile 5 gün süreyle uygulanır.
 
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Uygulamalar enfeksiyonun şiddetine, seyrine ve veteriner hekimin tavsiyesine göre 12 veya 24 saat aralıklarla tekrarlanabilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda ve 500 ml’lik renksiz pet flakonlarda satışa sunulmuştur.