Amoxynil LA

Enjeksiyonluk Süspansiyon / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli, steril, yağlı bir süspansiyon olan Amoxynil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon her ml’sinde 150 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Amoxynil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon; sığır, koyun, köpek ve kedilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarının (bakteriyel kökenli enteritisler, Salmonellosis) ve ürogenital sistem enfeksiyonlarının (sistitis, nefritis, pyelonefritis) ve özellikle Pasteurella multocida ve M. haemolytica’nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının (bronşitis, pnömoni, bronkopnömoni, Pasteurella pnömonileri, enzootik pnömoniler, laringitis, tonsillitis ve viral pnömonilere eşlik eden sekunder bakteriyel enfeksiyonlar), apseler, yaralar, ayak ve tırnak enfeksiyonları, eklem ve göbek hastalıkları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde, post-operatif enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde, mastitis ve metritislerde lokal tedaviye destek amacıyla kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Amoxynil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, sığır ve koyunlara kas içi (İM), köpek ve kedilere kas içi (İM) ve deri altı (SC) olarak uygulanır. Amoksisilinin sığır, koyun, köpek ve kedilerdeki farmakolojik dozu 15 mg amoksisilin / kg canlı ağırlıktır.
 
Pratik olarak; sığır, koyun, köpek ve kedilerde 10 kg canlı ağırlığa / 1 ml Amoxynil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon uygulanır. Gerek duyulursa uygulama 48 saat sonra tekrarlanır.
 
Pratik doz tablosu:
 
Hayvan türü
Amoxynil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığır
10 ml / 100 kg c.a.
Buzağı
5 ml / 50 kg c.a.
Koyun
2.5 ml / 25 kg c.a.
Kuzu
1 ml / 10 kg c.a.
Köpek
1 ml / 10 kg c.a.
Kedi
0.5 ml / 5 kg c.a.
 
Kullanmadan önce homojen bir karışım elde etmek amacı ile şişeyi iyice çalkalayınız. Deri altı ve kas içi uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesine masaj yapılmalıdır. Sığır için 20 ml, koyun için 5 ml’den daha fazla kullanılması gerektiğinde toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir.
Penisilin preparatları genel olarak ortamdaki su içinde hızla hidrolize olurlar. Bu nedenle uygulama esnasında kuru iğne ve enjektör kullanılmalıdır. Kullanım esnasında asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 30 gün geçmeden sığır ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen inek sütü ve 7 gün (14 sağım) boyunca elde edilen koyun sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Enjeksiyon noktası için kalıntı arınma süresi koyun ve sığırlarda 50 gündür. Sütteki kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle, sütü insan tüketimine sunulan koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.