Amoxygen

Enjeksiyonluk Süspansiyon / Sistemik Antibakteriyel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli - sarımsı, steril, yağlı bir süspansiyon olan Amoxygen Enjeksiyonluk Süspansiyon her ml’sinde 150 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 40 mg gentamisine eşdeğer gentamisin sülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Amoxygen Enjeksiyonluk Süspansiyon; sığır ve atlarda amoksisilin ve gentamisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem enfeksiyonları ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. Başlıca Pasteurellosis, Colibasillosis, Salmonellosis, ayak enfeksiyonları ve apselerde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Amoxygen Enjeksiyonluk Süspansiyon, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, sığır ve atlara derin kas içi (İM) olarak 3 gün uygulanır.
 
Pratik olarak;
Buzağı ve taylarda 1 ml / 10 kg canlı ağırlığa uygulanır.
Sığır ve atlarda 5 ml / 50 kg canlı ağırlığa uygulanır.
 
Kullanmadan önce homojen bir karışım elde etmek amacı ile şişeyi iyice çalkalayınız. Buzağı ve taylarda 5 ml, sığır ve atlarda 20 ml’den fazla uygulamalar farklı bölgelere yapılmalıdır. Özellikle küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır. Kesinlikle doz aşımına gidilmemelidir. Damar içi (İV) yolla kullanmayınız.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 80 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.