Novamizol

Enjeksiyonluk Çözelti / Non-steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ
Açık sarı renkli, berrak bir çözelti olup, her ml’sinde 500 mg metamizol sodyum bulunur.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Novamizol Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan metamizolun analjezik, spazmolitik, antipiretik, antiromatizmal ve hafif sedatif etkisi vardır.
Analjezik olarak: Her türlü ağrı ve sancılarda,
Spazmolitik olarak: Barsak, mide ve rumenin gaz, peklik ve ishallerine bağlı sancı ve koliklerinde, doğum sırası ve sonrasındaki ağrı ve sancılarda, tetanoz, prolapsus uteri, serviks uteri ve özefagus spazmlarında, tetani ve renal spazmların çözülmesinde, post-operatif sancı ve ağrılarda,
Antipiretik olarak: Pneumoni, bronşit, gençlik hastalığı ve diğer tüm ateşli hastalıklarda,
Antiromatizmal olarak: Kas ve eklem romatizmalarında, eklem ağrısı ve lumbagoda, akut ve kronik poliartritis, tendinitis, tendovaginitiste kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde derin kas içi (İM) ve akut hallerde yavaş damar içi (İV) olarak atlara 20 - 60 mg/kg c.a., sığırlara 20 - 40 mg/kg c.a., köpeklere 50 - 100 mg/kg c.a. doz  hesabıyla uygulanır. Gerektiğinde, aynı gün içinde 8 saat arayla ilaç tekrarı yapılabilir. Pratik doz tablodaki gibidir. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 

Hayvan Türü

Uygulanacak Pratik Doz

Sığır

4 - 8 ml / 100 kg c.a.

At

4 - 12 ml / 100 kg c.a.

Buzağı - Dana

2 - 4 ml / 50 kg c.a.

Tay

2 - 6 ml / 50 kg c.a.

Köpek

1 - 2 ml / 10 kg c.a.

 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 12 gün süreyle kesime sevk edilemez. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanamaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.