Ketojezik

Enjeksiyonluk Çözelti / Non-steroid Antienflamatuar, Analjezik ve Antipiretik

BİLEŞİMİ
Renksiz, berrak ve steril bir çözelti olup, her ml’sinde 100 mg ketoprofen içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır ve atlarda antienflamatuar, analjezik ve antipiretik amaçla;
-Tendo, iskelet - kas sistemi ağrıları, yangılı durumları ve romatizmal bozukluklarında, aseptik eklem yangılarında (atlarda travmatik arthritis - synovitis, tendinitis, osteochondritis dissecans, osselets, laminitis, yumuşak doku şişlikleri, operasyon sonrası yangılarında ve çeşitli sebeplere bağlı kolik vakalarında ağrının azaltılmasında, aynı zamanda uveitis, keratitis ve travmatik kornea ülserasyonu gibi okuler inflamasyonların tedavisi için de),
-Yüksek ateş ile birlikte seyreden solunum sistemi enfeksiyonları ve diğer ateşli hastalıklarda; antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak,
-Endotoksik şoklarda akut yangının giderilmesi amacıyla,
-Kolibasilloz, pneumoni ve kronik obstruktif solunum sistemi hastalıklarıyla ilgili akut inflamasyonların kontrolü, akut sığır pulmoner amfizemi (Fog fever), akut mastitis, meme ödemi tedavilerinde ek olarak,
-Sindirim sistemi bozukluklarından kaynaklanan ağrı ve sancılarda kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığır ve atlara kas içi (İM) ve yavaş damar içi (İV) yol ile uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ketoprofenin genel farmakolojik dozu atlarda 2.2 mg/kg c.a. ve sığırlarda 3 mg/kg c.a.’dır. Tedavi, belirtilerin ortadan kalkmasından sonraki güne kadar devam etmelidir. Uygulanacak pratik doz tablodaki gibidir:
 

Hayvan Türü

Uygulanacak Pratik Doz

Atlarda

10 ml / 450 kg c.a.

Sığırlarda

3 ml / 100 kg c.a.

 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar damar içi uygulamadan sonra 1 gün süreyle, kas içi uygulamadan sonra 4 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben inek sütü için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.