Flumeglin

Enjeksiyonluk Çözelti / Non-steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ
Renksiz ve berrak bir çözelti olup, her ml’sinde 50 mg fluniksin baza eşdeğer fluniksin meglumin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Antipiretik, analjezik ve non-narkotik etkileri olan non-steroidal antienflamatuar olup, başlıca, atlarda kolik ile ilgili ağrılar ve inflamasyonun hafifletilmesi amacıyla, sığırlarda enfeksiyöz hastalıklara bağlı akut inflamasyonun kontrolünde kullanılır. Sığırlarda, atlarda ve köpeklerde ayrıca;
-Tendo, iskelet - kas sistemi ağrıları, yangılı durumları ve iç organların düz kas spazmlarından kaynaklanan ağrı ve sancıların sağaltımında kullanılır.
-Kan ve dokulardaki laktik asit miktarını azaltıp kan basıncının düşmesini engelleyerek kalbe venöz dönüşü iyileştirir ve damar endotel hücrelerindeki hasarı azaltır.
-Kolibasilloz, pneumoni ve kronik obstruktif solunum hastalıklarıyla ilgili akut inflamasyonların kontrolü, akut sığır pulmoner amfizemi (fog fever), akut mastitis tedavilerinde de ek olarak kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde, hayvan türüne göre yavaş damar içi (İV) veya kas içi (İM) olarak tablodaki dozlarda uygulanır:
 

Hayvan Türü

Uygulama Yolu

Farmakolojik Doz

Pratik Doz (Günlük)

Uygulama Süresi

Atlarda

Damar içi (İV) ve kas içi (İM)

1.1 mg/kg c.a.

1 ml / 45 kg c.a.

En fazla 5 gün

Sığırlarda

Damar içi (İV) ve kas içi (İM)

2.2 mg/kg c.a.

4.4 ml / 100 kg c.a.

En fazla 3 gün

Köpeklerde

Damar içi (İV)

0.5 - 2.2 mg/kg c.a.

0.05 - 0.225 ml / 5 kg c.a.

En fazla 3 gün

 
Ayrıca, atlarda Equine colic, colitis ve endotoksik şok tedavisinde damar içi (İV) 1.1 mg/kg canlı ağırlık / gün (1 ml / 45 kg canlı ağırlık / gün) olarak uygulanır ve gerekirse tekrarlanır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 21 gün süreyle eti için yetiştirilen hayvanlar kesime sevk edilmemelidir.
Tedavi süresince ve son ilaç uygulandıktan sonraki 5 gün (10 sağım) süresince elde edilen süt insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.