Dijezik

Enjeksiyonluk Çözelti - Non-steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz veya soluk sarı renkli bir çözelti olan Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 50 mg diklofenak sodyum içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
At ve sığırlarda antienflamatuar, analjezik ve antipiretik tedavi amacı ile kullanılır. Başlıca kullanım alanları; analjezik olarak her türlü ağrı ve sancılarda, travma sonrası ortaya çıkan yangı veya romatizmal yangı (sekunder bakteriyel enfeksiyonların karıştığı veya karışmadığı) ve dejenerasyon tedavisinde; tendo, iskelet - kas sistemi ağrıları, yangılı durumlarında (tendinitis, tendovajinitis, artritis, poliartritis, myositis, laminitis, desmitis, lumbago vs.), pnömoni, bronşit ve diğer tüm ateşli hastalıklarda antipiretik olarak ve enfeksiyöz hastalıklara bağlı akut inflamasyon hallerinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde at ve sığırlara 2.5 mg diklofenak/kg canlı ağırlık / gün doz hesabıyla kas içi (İM) olarak uygulanır. Sadece acil durumlarda damar içi (İV) olarak uygulanır.
 
Pratik olarak; sığır ve atlara; 5 ml Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti / 100 kg canlı ağırlığa uygulanır. Tedaviye 3 - 5 gün süreyle devam edilmelidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 6 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.